Quý khách ở tất cả các tỉnh thành đều có thể dễ dàng mua hàng tại và được giao tận nhà. Nhằm giúp quý khách thuận tiện theo dõi chi phí giao hàng, quy định biểu phí giao hàng như sau:

 

TP Hồ Chí Minh (Ngoại thành + 5,000đ – 20,000đ)

Chuyển phát nhanh – 2 ngày      :8.000 ₫ – 109.000 ₫ Phí 20.000 ₫

Chuyển phát nhanh – 2 ngày      :110.000 ₫ – 148.000 ₫ Phí 15.000 ₫

Miễn phí vận chuyển – 2 ngày    :149.000 ₫ trở lên (đơn hàng nội thành)

Miễn phí vận chuyển  –  2 ngày cho đơn hàng ngoại thành từ 179,000đ trở lên

 

Hà Nội (Ngoại thành + 5,000đ)

Chuyển phát nhanh – 2 đến 3 ngày       8.000 ₫ – 109.000 ₫ Phí 40.000 ₫

Chuyển phát nhanh – 2 đến 3 ngày       110.000 ₫ – 178.000 ₫ Phí 30.000 ₫

Miễn phí vận chuyển 2 – 3 ngày           179.000 ₫ trở lên
Bình Dương (Ngoại thành + 5,000đ)

Chuyển phát nhanh – 2 ngày      :8.000 ₫ – 99.000 ₫ Phí 30.000 ₫

Chuyển phát nhanh – 2 ngày      :100.000 ₫ – 178.000 ₫ Phí 20.000 ₫

Miễn phí vận chuyển – 2 ngày    :179.000 ₫ trở lên

 

Các tỉnh/thành khác (Ngoại thành + 5,000đ)

Giao hàng tiêu chuẩn – 3 đến 5 ngày   :8.000 ₫ – 109.000 ₫ Phí 40.000 ₫

Giao hàng tiêu chuẩn – 3 đến 5 ngày   :110.000 ₫ – 178.000 ₫ Phí 30.000 ₫

Giao hàng tiêu chuẩn – 3 đến 5 ngày    :179.000 ₫ – 198.000 ₫ Phí 10.000 ₫

Miễn phí vận chuyển – 3 đến 5 ngày    :199.000 ₫ trở lên

Hits: 89