Dù cầm tay in logo quảng cáo

Ô DÙ CẦM TAY

Chất liêụ: vải dù

R=55, 58, loại kèo 8 nhánh, 10 nhánh

In ấn theo yêu cầu khách hàng

Quy cách: mỗi 1 cây trong 1 tuí đựng cùng chất liệu

Bảo hàng kèo: 6 tháng